Actualidad

Ayudas IGAPE a proxectos de investimento empresarial

Expediente núm.: IG253.2020.1.248
Titular: KAUMAN, S.A.U.
NIF/CIF: A36625093
Programa: AXUDAS AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL, COFINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL, NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020
Ano Investimento/Gasto (€) Subvención (€): 2023 151.532 28.033,42
Total: 151.532 28.033,42€