Actualidad

Subvención do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética

Kauman se beneficia de la ayuda para la “realización de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos, para o ano 2022-23 cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco Operativo Feder Galicia 2014-2020. El título de la operación es Eficiencia Enerxética con variador en cilindro Kauman 2022 con el objetivo “ Conseguir unha economía mais limpa e sostible”.

Investimento validado resolución: 26.720,00 €

– Investimento de referencia: 0,00 €

– Investimento elixible: 26.720,00 €

– Intensidade de axuda: 0.45

– Tamaño do beneficiario: Mediano

– Importe da axuda concedida (FEDER): 12.024,00 €